Barn

Stjørdal forsamling ønsker å gi barn og unge i Stjørdal mulighet til å bli kjent med Jesus. Derfor ønsker vi å tilby ulike aktiviteter samt god og sentral forkynnelse.
Pr dags dato har vi noen flotte tilbud til barn:

 
Søndagsskolen
Søndagsskole har vi hver søndag det er formiddagsmøte. Etter ca 20 minutter av møtet, starter søndagsskolen med andakt og aktiviteter for barna. 
Søndagsskolen er nå delt i to aldersgrupper: 4 år - 2. trinn og 3.-7. trinn. 
Leder: Trond Aarsland. Telefon: 951 47 145.
E-post: 
taarsland@gmail.com
MAKS-klubben
Leder: Terje Olav Harnes. Telefon: 971 74 633.