Bønn

Hver torsdag kl. 2000 er det bønnesamling på Stjørdal bedehus.
Du er også velkommen til å komme med dine bønneønsker på våre samlinger.