Givertjeneste

NLM Stjørdal forsamling er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband som driver et utstrakt diakonalt og evangeliserende arbeid i Norge og rundt omkring i verden. Les mer her: http://www.nlm.no/
 
NLM er avhengig av gaver for å drive sitt arbeid i Norge og på misjonsfeltene.
 
Her finner du mer informasjon om hvordan du kan bidra: Støtt arbeidet i NLM
 
Du kan også gi din gave på kontonummer: 1503.83.46013