Om oss

Bakgrunn
NLM Stjørdal forsamling ble opprettet i september 2002, etter at det i flere år har vært et fellestyre for flere av NLMs foreninger i Stjørdal og omegn.
Målsetting
Vi ønsker som forsamling å være et levende menighetsfellesskap som både utfordrer og inspirerer. 
Mer konkret ønsker vi å legge til rette for et fellesskap som med Guds hjelp kan skape forandring i Stjørdal.
Vi ønsker også å være med å gjøre Jesus kjent blant folkeslag som aldri har hørt om ham. 
Vi deler NLMs visjon: Verden for Kristus.

Har du lyst til å finne ut mer om oss?
Ta kontakt eller kom på et av våre arrangement! Du kan melde deg på en e-postliste.
 
Besøk gjerne nettsiden www.nlm.no