Smågrupper for voksne

NLM Stjørdal forsamling har sine formiddagsmøter søndager kl. 1100 på Stjørdal bedehus. Men forsamlingen er mye mer enn det.

Vi har et "undergrunnsliv" i smågrupper rundt omkring i hjemmene. Her får du oppleve mer nærhet. Her er plass for gledene og bekymringene. Noen merker det når du ikke kommer, noen oppmuntres når du er der!

Spørsmålet nå er om DU har en slik gruppe å være med i? Har du ikke det, kan du enten ta kontakt med lederen i en av de eksisterende smågruppene, eller med smågruppeleder Terje Olav Harnes på e-post:
terje.harnes@gmail.com eller mobil 971 74 633.

Vi vil også gjerne legge til rette for flere smågrupper. Ta kontakt med smågruppeleder og gi oss et hint om hva du kunne tenke deg, kanskje er det andre som tenker det samme?

Fruentimmerne
For kvinner. Samles annenhver mandag kl. 20.00.
Kontaktperson: Margrethe Kiplesund, mobil: 
410 02 526

Fruenspirene
For kvinner. Samles annenhver mandag kl. 20.00.
Kontaktperson: Oddrun Harnes, mobil: 481 11 779

Hellsgutane
For menn. Samles annenhver mandag kl. 20.00.
Leder: Terje Olav Harnes, mobil: 971 74 633.

Manna
For menn. Samles annenhver mandag kl. 20.00.
Leder: Trond Aarsland, mobil: 
951 47 145

Konaka
For menn. Samles annenhver tirsdag kl. 19.30.
Leder: Tormod Kiplesund, mobil: 932 94 829.

Stjørdal kvinneforening
For kvinner. Samles annenhver tirsdag kl. 19.30.
Leder: Åse Bliksås, mobil: 996 11 349

Stjørdal misjonsforening
For både kvinner og menn. Samles hver fjerde tirsdag kl. 1930.
Leder: Øystein Bliksås, mobil: 917 07 371.