Ungdom

Ungdomsarbeidet LUX har startet opp med samlinger på Stjørdal bedehus. 
Det serveres mat, snakker om Jesus og spiller spill og mye mer!
Fredager kl. 1900-2230 for 8.trinn-3.vgs.