Ungdom

Ungdomsarbeidet Seven Eleven har startet opp igjen med samlinger i hjemmene en gang per måned. Der starter vi med mat, snakker om Jesus og spiller spill. Om du lurer på noe eller vil bli med så ta kontakt med leder Håkon Leirvik: 480 23 529